พนันบอล, แทงบอล, พนันบอลออนไลน์, แทงบอลออนไลน์

You are here: Home - พนันบอลออนไลน์ - ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากกีฬาบาสเกตบอล


ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากกีฬาบาสเกตบอล

แทงบอลออนไลน์16

ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากกีฬาบาสเกตบอล

บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง ที่สร้างความสนุกสนาน เป็นกีฬาที่ต้องพบปะสังสรรค์ เนื่องจากเป็นกีฬาที่ต้องใช้ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 5 คน หรือ 12 คน รวมตัวสำรอง อุปกรณ์ประกอบก็สนามที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลูกบาสเก็ตบอล ชุดของการเล่น รองเท้า ซึ่งทุกอย่างต้องมีกฏกติกา จะเล่นในที่ร่ม หรือ ที่กลางแจ้ง ได้ทุกกรณีไม่มีการบังคับ
ผู้เล่นบาสเกตบอลต้องมีความเร็วและความสามารถในการเล่นซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นการฝึกฝนเกิดความชำนาญและทักษะในการเล่น และยังแฝงด้วยคุณค่าประโยชน์ช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เล่น คือ

– ในด้านร่างกาย ให้มีการเคลื่อนไหวประสานกันได้ดีระหว่าง มือ เท้า สายตา ได้อย่างรวดเร็ว

– ในด้านจิตใจได้รับการพักผ่อน คลายความเครียด มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย

– ในด้านสติปัปัญญา อารมณ์ จะมีสมาธิที่ดีเพราะ เพราะการเล่นจะต้องคิดวิเคราะห์จับทิศทางของลูกบาสเกตบอลต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาชิงลูกบาสเกตบอลไปได้

การเล่นบาสเกตบอลถือได้ว่าเป็นการสร้างความสามัคคี ทำให้ผู้เล่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพราะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในขณะเล่น ซึ่งจะมีการกระแทกกันได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นกีฬาที่เราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่องทางหนึ่ง ได้พบปะเพื่อนฝูง ได้พูดคุยกัน สร้างความเป็นทีมให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนแนวความคิด รู้จักการวางแผน รู้จักฟังผู้อื่น และสิ่งสุดท้ายทำให้ผู้เล่นได้มีสังคมใหม่ๆ และเป็นสังคมที่มีใจรักในกีฬา ประเภทเดียวกัน